Referat, Klyngens Tourismegruppe 2022-03-08

I Hærvejsklyngen synliggør vi unikke naturlige
oplevelser for vores gæster på tværs af byerne

Referat – Klyngens turismegruppe

Tirsdag den 8. marts kl. 19:00 i Aktivitetshuset, Lindevej 7A, 6682 Hovborg

 1. Nyt fra styregruppen
  Ikke det helt vilde der er sket siden vort sidste møde, da der ikke har været møde i styregruppen. Der bliver nu udsendt kontingentopkrævninger til de 5 landsbyer.
  Vi skal med på messen i weekenden i Bække med Hærvejsklyngen, hvor der er 57 stande besat.
  På sidste styregruppemøde – blev det besluttet at invitere Veerst, Læborg og Glejbjerg med på en lytter – endelig beslutning om tilbud på optagning i klyngen tages på næste styregruppemøde.
 2. Nyt fra Stigruppen – der er nyt medlem: Jens Peter Pors Eriksen
  En lodsejer byder meget til og har ryddet Troldhedebanen. Der arbejdes vist også fra Gesten siden også på Troldhedebanen.
  Anvendelse af Troldhedebanen til transport af skovtræ fra nabomatrikler kan være et konfliktpunkt.
  Hærvejsvandreruten: er nu lagt over til kommunen – stigruppen kan ikke gøre mere og nedlægger den del af arbejdet.
 3. Stier i Stilde Plantage
  Hovborg menighedsråd og Lindknud menighedsråd og Aksel mødes vedr. Malt Caminoen. Jørgen Bruun vil gerne have Kongens Vase med på turen. Karen Thygesen skal ind over. Udgangspunktet er Folding kirke.
  Det bliver ikke færdigt i år. Folding Kirke er primus motor med Rigmor Bruun. Evt. sti/cykelsti LindknudHovborg kunne indgå i stisystemet.
  Jens Peter og Aksel deltager tilbydes som klyngens repræsentanter til stier i Stilde Plantage og Bøgeskov hvor caminoprojektet muligvis kan indgå. Erik og Jens Peter henvender sig Henrik Pil Jessen.
 4. Turistgruppens tiltag i de forskellige byer
  Det er den 4. oktober 2021 besluttet, at landsbyerne laver sognevandringer på følgende tidspunkter i 2021 (3 forår og 3 efterår):

  Gjerndrup Uge 18
  Lindknud Uge 21
  Gesten Uge 24
  Bække Uge 33
  Veerst Uge 36
  Hovborg Uge 39

 5. Turismegruppen og evt. messestand på messen i Bække
  I Hærvejsklyngen synliggør vi unikke naturlige oplevelser for vores gæster på tværs af byerne.
  Aksel, Erik og Niels deltager fra turismegruppen. De mødes for opsætning om morgenen. Det åbne arrangement løber af stablen lørdag den 12. marts kl. 11-19.
  Emner til standen: Klyngekort, turismefolder, Film om delebil fra bosætningsgruppen. Foldeholder fra Bække Turistkontor tages med.
 6. Eventuelt
  Næste møde blev ikke aftalt.

 

10-03-2022 BON

Permanent link til denne artikel: https://www.haervejsklyngen.dk/referat-klyngens-tourismegruppe-2022-03-08/