Referat Turismegruppen 2020-03-05

Referat. Turismegruppen den 5. marts 2020 i Lindknud, Bøgevang.
Til stede: Erik, Karina, Aksel, Niels, og Børge

1. Generel orientering fra medlemmerne:
Erik: Der er ingen penge til Klyngeprojektet fra Vejen Kommune. Fællesrådet i Gjerndrup har 75 års jubilæum, der afholdes 2. maj.
Niels: 30-års Jubilæum i Bække turistforening den ca. 14. juli. Evt. kan Kirsten skaffe midler til afholdelse af jubilæet.


2. Totempæleprojektet
Aksel: Helle Lauritsen, Vejen Kommune er kontaktet flere gange – men der sker ikke noget. Senest dog meddelt at totempæle kan vi godt glemme. Dog tilbyder Helle at 14 landsbyer skal have en landsby-pyloner – bl.a. med teksten Vejen Kommune. De bliver 1,80 meter høje i landsbyerne. Evt. opsætning af runepæle sammen med landsby-pylonerne – det er dog imod konceptet, hvor de skulle vise, at man kører ind i klyngen. I skiltedirektivet er der forskel på byzone og landzone – hvor man må mere i byzone. Skriftlig begrundelse for afslag ønskes. Erik kontakter Rexen for en begrundelse.
Evt. pylonoverskrift f.eks. ”Hovborg – en del af landsbyklyngen”. Turismegruppen sender videre til lokalrådene.


3. Turistfolder
Positivt fra klyngemødet: Vesttryk i Holsted kan trykke – men det kan dog evt. laves u.b. ved kommunen.
Layout kan så laves af studerende også u.b. Kontaktperson er Charlotte Thomsen. Der bør sættes en pris på folderen (penge til klyngen) hvis kommunen vil have annoncering i folderen.
Landdistrikternes fællesråd har startet et mikro-turismeprojekt op i små landsbyer i samarbejde med Vejle Kommune og Erhvervsstyrelsen. Hærvejsklyngen kan evt. hægtes på projektet. Erik har kontakt med fællesrådet.
Adsersbølgård vil gerne have samarbejde med turismegruppen.


4. Stiprojekt
Der er ikke sket noget særligt stiprojektet.
Niels og Aksel arbejder på sagen.
Mangler skema til registrering af lodsejer.

I Hærvejsklyngen synliggør vi unikke naturlige oplevelser for vores gæster på tværs af byerne.


5. Byvandringerne

Dato By Tanker lige nu
12. maj Lindknud Adsersbølgård
16. juni Gjerndrup Natur-et eller andet
19. august Bække ”ude omkring”
14. september Hovborg Natur-tur
15. april Gesten Samme tur som sidste år

Turismegruppen sørger for lokal annoncering + forsendelse til gruppen + Søren Brandbyge.


6. Evt.
Næste møde holdes torsdag den 20. april kl. 19:00 i Hovborg – endeligt mødested bestemmes af Aksel