Arbejdsgrupper

Arbejdet i Hærvejsklyngen er organiseret i dels Klyngerådet (der nedsættes på hver ting) og dels i arbejdsgrupper der bliver nedsat efter behov med deltagelse af interesserede borgere fra klyngens byer. Du kan læse mere om hver enkelt arbejdsgruppe på de enkelte sider: