Tilbage til Hærvejsklyngen

Arbejdsgrupper

Arbejdet i Hærvejsklyngen er organiseret i dels Klyngerådet (der nedsættes på hver ting) og dels i arbejdsgrupper der bliver nedsat efter behov med deltagelse af interesserede borgere fra klyngens byer. Du kan læse mere om hver enkelt arbejdsgruppe på de enkelte sider:

Permanent link til denne artikel: https://www.haervejsklyngen.dk/haervejsklyngen/arbejdsudvalg/