Hærvejsklyngen

Vi løfter i flok,
og i fælleskab udvikler vi egnens
mest attraktive sted at bo og besøge

 

Hærvejsklyngen

Hærvejsklyngen ligger i den nordlige del af Vejen Kommune og udgøres af landsbyerne Bække, Gesten, Hovborg, Lindknud og Gjerndrup.

Her ønsker byerne at hjælpe hinanden når det giver mening – fem byer der står sammen, men også har hver deres individuelle historie og dagligdag.

Hærvejsklyngen er en del af kampagnen Landsbyklynger, som i 2017­-2019 søsætter 24 nye landsbyklynger fordelt over hele Danmark.

Hærvejsklyngen

Bag kampagnen står Realdania, DGI og Lokale og Anlægsfonden. Projektmidler og konsulentbistand herfra samt konkret støtte fra Vejen kommune har tilført landsbyerne de muskler, der skulle til for at løfte samarbejdstanken fra idé til handling.

Hærvejsklyngen blev navnet på klyngen. Det afspejler byernes naturskønne placering i den sydlige udløber af den jyske højderyg. Navnet indfanger også den stolthed, beboerne føler over deres ældgamle og ofte bevægende lokale historie, som har præget byer, landskaber og mennesker gennem århundreder. Det er dette rodfæstede fællesskab, byerne gerne vil byde velkommen til.

Som en af de eneste landsbyklynger i Danmark er vores klynge skabt af borgerne selv.

DEFINITION AF EN LANDSBYKLYNGE: En landsbyklynge er et antal landsbyer i relativ nærhed til hinanden, som samarbejder om fælles strategiske mål. Det sker i en netværksstruktur, hvor landsbyerne benytter hinandens styrker til at udvikle både den enkelte landsby og hele klyngen. Landsbyklynger handler om at skabe en fælles stedsidentitet, socialt fællesskab og om at samles om fælles fysiske faciliteter og aktivitetsmuligheder.

I Hærvejsklyngen er der etableret en styregruppe og en række arbejdsgrupper inden for bl.a. borgerinvolvering, E-sport, unge, kommunikation, bosætning og turisme, som alle har hvert deres fokuspunkt. Det hele handler om, at vi hver især løfter, der hvor vi kan. Læs om grupperne her på siderne, og sig til hvis du har lyst til at hjælpe – kontakt hærvejsklyngen via vores kontakt side.

De 5 Landsbyer i fællesskabet og link til de individuelle info-sider:

Hovborg
Lindknud
Gjerndrup
Gesten
Bække

Permanent link til denne artikel: https://www.haervejsklyngen.dk/haervejsklyngen/