Forfatterarkiv: Søren

Referat, Klyngens Tourismegruppe 2022-03-08

I Hærvejsklyngen synliggør vi unikke naturlige
oplevelser for vores gæster på tværs af byerne

Referat – Klyngens turismegruppe

Tirsdag den 8. marts kl. 19:00 i Aktivitetshuset, Lindevej 7A, 6682 Hovborg

 1. Nyt fra styregruppen
  Ikke det helt vilde der er sket siden vort sidste møde, da der ikke har været møde i styregruppen. Der bliver nu udsendt kontingentopkrævninger til de 5 landsbyer.
  Vi skal med på messen i weekenden i Bække med Hærvejsklyngen, hvor der er 57 stande besat.
  På sidste styregruppemøde – blev det besluttet at invitere Veerst, Læborg og Glejbjerg med på en lytter – endelig beslutning om tilbud på optagning i klyngen tages på næste styregruppemøde.
 2. Nyt fra Stigruppen – der er nyt medlem: Jens Peter Pors Eriksen
  En lodsejer byder meget til og har ryddet Troldhedebanen. Der arbejdes vist også fra Gesten siden også på Troldhedebanen.
  Anvendelse af Troldhedebanen til transport af skovtræ fra nabomatrikler kan være et konfliktpunkt.
  Hærvejsvandreruten: er nu lagt over til kommunen – stigruppen kan ikke gøre mere og nedlægger den del af arbejdet.
 3. Stier i Stilde Plantage
  Hovborg menighedsråd og Lindknud menighedsråd og Aksel mødes vedr. Malt Caminoen. Jørgen Bruun vil gerne have Kongens Vase med på turen. Karen Thygesen skal ind over. Udgangspunktet er Folding kirke.
  Det bliver ikke færdigt i år. Folding Kirke er primus motor med Rigmor Bruun. Evt. sti/cykelsti LindknudHovborg kunne indgå i stisystemet.
  Jens Peter og Aksel deltager tilbydes som klyngens repræsentanter til stier i Stilde Plantage og Bøgeskov hvor caminoprojektet muligvis kan indgå. Erik og Jens Peter henvender sig Henrik Pil Jessen.
 4. Turistgruppens tiltag i de forskellige byer
  Det er den 4. oktober 2021 besluttet, at landsbyerne laver sognevandringer på følgende tidspunkter i 2021 (3 forår og 3 efterår):

  Gjerndrup Uge 18
  Lindknud Uge 21
  Gesten Uge 24
  Bække Uge 33
  Veerst Uge 36
  Hovborg Uge 39

 5. Turismegruppen og evt. messestand på messen i Bække
  I Hærvejsklyngen synliggør vi unikke naturlige oplevelser for vores gæster på tværs af byerne.
  Aksel, Erik og Niels deltager fra turismegruppen. De mødes for opsætning om morgenen. Det åbne arrangement løber af stablen lørdag den 12. marts kl. 11-19.
  Emner til standen: Klyngekort, turismefolder, Film om delebil fra bosætningsgruppen. Foldeholder fra Bække Turistkontor tages med.
 6. Eventuelt
  Næste møde blev ikke aftalt.

 

10-03-2022 BON

Hærvejstinget var en Succes!!

Hærvejstinget var en Succes!!

Ravnholtgård

Ravnholtgård

En stor tak til alle der Lørdag d.30 kom forbi Ravnholtgård og gjorde Hærvejstinget til en god og inspirerende dag.

En dag der startede med at klyngen holdt ting hvor formand Erik Rytoft Jensen fortalte om hvad der var sket i den forgangne tid, og de enkelte arbejdsgrupper kunne berette om hvad vi har opnået. Slutteligt blev det nye råd nedsat, klar til at kaste energi i den næste periode. Referat vil blive offenliggjort på disse sider.

Hærvejstinget var en Succes!! Hærvejstinget var en Succes!! Hærvejstinget var en Succes!! Hærvejstinget var en Succes!! Hærvejstinget var en Succes!! Hærvejstinget var en Succes!! Hærvejstinget var en Succes!! Hærvejstinget var en Succes!! Hærvejstinget var en Succes!! Hærvejstinget var en Succes!! Hærvejstinget var en Succes!! Hærvejstinget var en Succes!! Hærvejstinget var en Succes!! Hærvejstinget var en Succes!! Hærvejstinget var en Succes!!Resten af dagen fordelte sig på inspirerende indlæg, åbent for alle, udstilling om klyngen, en workshop hvor de besøgende kunne give ideer videre, en længe med udstillere/sælgere af lokale produkter, madboder, e-gamere og lokal-politikere klar til dialog.

Vi glæder os til at byde velkommen til næste gang og takker all de frivillige der gjorde dagen mulig. Særlig stor tak for at vi kunne bruge de smukke lokaler.

Du kan se referat fra Tinget her.

Invitation til vælgermøde i Gjerndrup

Invitation til vælgermøde i GjerndrupDet kommende Kommunalvalg 2021 er på trapperne. I den anledning inviterer Gjerndrup Fællesråd og Gjerndrup Friskole til vælgermøde tirsdag den 2. november kl. 19.00, hvor du kan møde dine lokale kandidater og blive klogere på,
hvor krydset skal sættes. Vi har inviteret alle de lokale partier.


På vælgermødet er der gode muligheder for at stille dine spørgsmål til de lokale kandidater.
Udvalget har derudover udvalgt tre emner til debatten, der  optager mange borgere i og med tilknytning til Gjerndrup:

  1. Hvordan kan I som parti sikre os, at Vejen Kommunes udkantsbyer/landdistrikter
   forbliver attraktive?
  2. Hvilken holdning har jeres parti til Gjerndrups planer om halbyggeri/kulturhus, og er det
   noget, I vil bakke op omkring?
  3. Hvordan ser jeres parti på de danske friskoler? Er I villige til at samarbejde, og i så fald,
   hvori består samarbejdet?

Vi opfordrer alle til at deltage i vælgermødet. Vi har samlet et debatpanel bestående af en række lokale politikere med klare holdninger til Vejen Kommunes fremtid.

Sigbjørn Sørensen, Gjerndrup Friskoles nye skoleleder, er aftenens ordstyrer, og han vil sørge for en god og ordentlig salontone.

Kandidaterne:

 • Socialdemokratiet – Elin Winther
 • Radikale Venstre – Hans Elbæk
 • Liberal Borgerliste – Alexander Petersen
 • Det Konservative Folkeparti – Knud Peter Wad
 • Dansk Folkeparti – Niels Brøndumbro
 • Venstre – Henrik Jessen
 • Ny borgerlige – Tommi eller Peter
 • Socialistisk Folkeparti – afventer kandidat
 • Liberal Alliance – afventer kandidat
 • Enhedslisten – afventer kandidat
 • Kristendemokraterne – afventer kandidat

Tid og sted:
Tirsdag den 2. november kl. 19.00 – senest 21.30 i festlokalet hos Marc Sommerlund – over for Friskolen.

Arrangementet er gratis – der serveres saftevand/kaffe/te og kage, derudover kan der købes øl og vand.

Vi ses – Gjerndrup Fællesråd og Gjerndrup Friskole

Nyt design

Nyt designFor at markere at vi endeligt kan indkalde til Hærvejsting og at projektet går ind i en ny fase, har vi frisket udseendet lidt op og sorteret lidt. Forhåbenlig mere brugbart og lettere at finde den relevante viden.

På planen er også at samle, og gøre tilgængelig, viden om Hærvejsklyngen til brug for alle.

Feedback er særdeles velkommen.

Hærvejsklyngen holder Hærvejsting

Hærvejsklyngen holder HærvejstingI kan godt begynde at glæde jer

Der sker noget spændende den 30.10 Fra kl. 11-16 på Ravnholtgård i Gesten


Hærvejsklyngen holder hærvejsting


Temaet for dagen er ”LIVET I FREMTIDENS LANDSBY”

Landsbyerne - et overflødighedshorn af muligheder

Landsbyerne – et overflødighedshorn af muligheder

I de flotte lokaler på den helt ny restaurerede  Ravnholtgård, bliver der opbygget et bud på en fremtidig landsby, nok noget anderledes end vi kender det i dag. Vi tror på, at man skal tænke i helt anderledes baner, hvis folk i fremtiden skal synes det er attraktivt at bo i en landsby.

I hovedbygningen bliver der små oplæg, stande med bud på fremtidens landsby, workshop, hvor alle kan tegne deres bud på livet i fremtidens landsby.

I laden er der boder med mulighed for at købe frokost mad og drikkevarer, der kommer en kaffevogn med forskellige slags kaffe til eftermiddagskaffen.

Der vil være boder med fødevarer, kunst og meget mere.

Ravnholtgård

Ravnholtgård

Alle er velkommen på Ravnholtgård, Ravnholtgyden 5, Gesten 6600 Vejen

den 30.10 fra 11-16

Vi glæder os til at se jer.
Venlig hilsen Hærvejsklyngen

Ravnholtgård

Ravnholtgård

HÆRVEJSTING

I kan godt begynde at glæde Jer !!
HÆRVEJSTINGDer sker noget spændende den 30.10 Fra kl. 11-16 på Ravnholtgård i Gesten

Hærvejsklyngen holder hærvejsting

Temaet for dagen er ”LIVET I FREMTIDENS LANDSBY”.

Luftfoto RavnholtgårdI de flotte lokaler på den helt Ny restaurerede Ravnholtgård, bliver der opbygget et bud på en fremtidig landsby, nok noget anderledes end vi kender det i dag. Vi tror på, at man skal tænke i helt anderledes baner, hvis folk i fremtiden skal synes det er attraktivt at bo i en landsby.

Nedenstående er arbejdsgruppen oplæg efter brainstorming:

Et landsbycenter midt i landsbyen, hvor man kan handle, låne bøger, mødes i en lille cafe, sundhedsafdeling med fast tilknyttet sundheds personale, så man ikke behøver at tage til lægen med småting, få taget blodprøver, målt blodtryk m.v. Man kan også få vejledning om kost, få genoptræning og meget mere, kun fantasien sætter grænser. Børneunivers med helt anderledes muligheder for undervisning m.v. på tværs af aldersgrupper og hvor også ældre kan indgå i dagligdagen. Et infocenter hvor der arbejdes med lokalhistorie, information til turister og indbyggere. Der skal være delecykler og delebiler, tandemcykler så ældre mindre mobiler kan komme på tur.

Attraktive bo – områder for alle aldre, måske skal nogle boliger være på hjul så de kan flyttes uden for landsbyen om sommeren.
Grønne områder, små køkkenhaver, storparceller alt kan komme i spil.

HÆRVEJSTINGDet er jo bare klyngerådets oplæg. Der bliver små input i løbet af dagen fra en række spændende folk fra det ganske land, erhvervsfolk, arkitekter, udviklingschefer, sundhedsfolk, dagligvarekæder og allervigtigst: I får mulighed for at bruge den kreative hjernehalvdel, og på store plancher rundt i workshop afdelingen, komme med jeres bud på livet i fremtidens landsby.

Der bliver områder rundt i hovedbygningen, hvor forskellige aktører vil svare på spørgsmål. Lokalhistorisk arkiv fra klyngens område vil vise noget om landsbyernes udvikling gennem de sidste 50-100 år.

I udbygningerne bliver der små stande med hjemmelavede produkter, og Almondeli fra Bække kommer og laver lækre Tapas. Der bliver også mulighed for at købe kaffe, kage, øl og vand.

Udenfor vil der også være noget at se og høre.

Alle er meget velkommen, det er gratis at deltage, fortæring kan købes, man møder bare op på Ravnholtgård, der vil være folk der anviser parkering. I behøver ikke være der hele tiden, men det er I selvfølgelig velkommen til, men man kan komme i hele perioden fra 11-16.

Så ses vi den 30.oktober?
Ravnholtgårds adresse er Ravnholtgyden 5, Ravnholt 6600 Vejen

Sognevandring i Lindknud

Sognevandring i Lindknud 22. september kl. 19.

Denne gang går turen til Assersbølgaard, som er et unikt oplevelsessted med koncerter, mange aktiviteter og overnatningsmuligheder m.m.

Assersbølgaard har historie tilbage fra 1500 tallet eller tidligere, men summer stadig af livlig aktivitet.

Vi mødes på Assersbølgård Favrskovvej 23, 6650 Brørup, hvor vi får fortalt om stedet og hvad der sker på stedet.

Herefter bevæger vi os 800m ud til Lindknud spejdernes bålhytte på Hyldelundvej 1, hvor den medbragte kaffe kan nydes i ly og læ

Omvisning på Sønderskov Slot

Sønderborg SlotTirsdag den 7 september kl 19.00, har vi arrangeret en omvisning på Sønderskov slot.

Karen Thygesen, vil vise os rundt.

Karen har arbejdet som konservator på Sønderskov, da herregården blev restaureret, hun har en rigtig stor viden om udstillingerne og om slottet.
I kan derfor glæde jer til en rigtig spændende aften med fortælling om husets historie, udstillingerne og ikke mindst oplevelserne med herregårdens spøgelser.

Max 50 personer.
Tilmelding på mobilepay kr. 50,- til 29431178
Ps: Medbring selv kaffe.

Solskinstur på Solskinsøen

TAG MED på en spændende 4 dages tur til solskinsøen i efteråret.

fra 7. til 10. oktober.

Hovborg Borgerforening har tilrettelagt en tur til Bornholm, hvor vi skal opleve en masse. Vi håber I har lyst til at tage med os på turen, så vi bliver mange, måske fra mange forskellige steder i landet, men nu får I først tilbuddet her i Hovborg.

Vi får 3 hele dage på Bornholm. På vejen derover gør vi holdt hos Dagrofa i Ringsted, hvor vi spiser middag og Noa Jankovic, som er chefkonsulent hos Dagrofa, vil fortælle om sit arbejde og om deres Strategi for landsbyerne: Indflydelse til vækst. Vi håber vi også får en rundvisning på deres højlager.  (Dagrofa leverer varer til mere end 500 butikker over hele landet)

Vi kører i Bus via Ystad til Rønne. Der bliver afgang fra Ystad kl. 18.30.

Vi skal bo på Hotel Balka Søbad lige ned til Østersøen.

Hotellet er kendt for sin gode mad, det overdådige morgenbord og tre retters aftenmenu.

Store værelser med bad, lille køkken med køleskab og balkon eller terrasse.

Vi kommer til at besøge og høre om alle øens byer, Danmarks eneste bjergby Gudhjem, Svaneke, som i 2013 blev kåret til Danmarks smukkeste købstad. Vi kommer også til at se noget af det, som er så fantastisk på Bornholm, og som man ikke lige som turist normalt tager hen til.

Vi vil bl.a. besøge Natos tophemmelige spioncentral, som var i funktion frem til 2012.

Vi får en masse historier om øen, også lidt skrøner og overtro.

Et par overraskelser har Borgerforeningen også planer om i løbet af turen.

En af rundkirkerne

En af rundkirkerne

Danmarks eneste bjergby

Danmarks eneste bjergby

 

Prisen vil være 3.795 i dobbeltværelse. Tillæg for enkeltværelse
Prisen inkluderer: Tur i komfortabel turistbus, overfart Ophold med halvpension.

Alle entreer og udflugter. Kirsten Bruun er rejseleder, hun kender Bornholm næsten som sin bukselomme.

Teknisk arrangør: Fogt studie og grupperejser. Medlem af rejsegarantifonden

Hammershus og det nye besøgscenter

Hammershus og det nye besøgscenter

Vang Pier: De der ikke lider af højdeskræk kan gå over den høje bro. Vi andre bliver ved jorden.

Vang Pier: De der ikke lider af højdeskræk kan gå over den høje bro. Vi andre bliver ved jorden.

Røget sild må man smage på Bornholm

Røget sild må man smage på Bornholm

Et af de mange røgerier

Et af de mange røgerier

Hotel Balka Søbad, lige ned til Østersøen

Hotel Balka Søbad, lige ned til Østersøen

Natos spioncentral. Vi kommer op i det 70 meter høje tårn med en meget speciel topsikret elevator.

Natos spioncentral. Vi kommer op i det 70 meter høje tårn med en meget speciel topsikret elevator.

 

Vi er i fuld gang med at få styr på de sidste detaljer og aftaler i forhold til programmet. Program kan rekvireres hos Kirsten Bruun på kb.bruun@gmail.com. Tlf 51333129

Tilmelding også til Kirsten Bruun. Herefter modtager i faktura fra Fogt rejser.

Vi håber I har  lyst at tage med på turen, vi lover at gøre vores allerbedste for at vi får en rigtig god og spændende tur. Tilmelding gerne inden så længe, så vi ved hvor mange der er med  fra Hovborg

Turen gennemføres ved min. 35 deltagere.