Tilbage til Turisme

Referat Turismegruppen 2021-11-15

Referat i klyngens turismegruppe

Mandag den 15. november kl. 19:00 på Bække Turistkontor, Vestergade 1, 6622 Bække

Tilstede: Per, Steffen, Aksel, Erik, Niels, Børge

DAGSORDEN til drøftelse

1. Nyt fra styregruppen
Der er nu en fuldtallig styregruppe i Klyngen med 10 mand. Karina Christensen og Stefan Krehbiel er
stoppet. Der er kommet 2 nye med Peter Kristensen, Bække og Gitte Frederiksen, Bække. Begge indstillet fra byen. Derudover er det Gesten: Per Solgaard og Marion Mortensen. Gjerndrup: Jens Peter Pors og Erik Rytoft. Nicolaj Pedersen og Kirsten Bruun fra Hovborg. Kristian Pedersen og Niels Erik Storm fra Lindknud.
Styregruppen vil prøve at indkalde alle 28 lokalråd fra Vejen Kommune til drøftelse af fælles udfordringer.
Vedtægter skal laves om med hensyn til tegningsret, sådan at formand, næstformand og kasserer kan
skrive under, så ikke hele bestyrelsen skal underskrive.

2. Evaluering Hærvejstinget på Ravnholt Gaard
En rigtig god stand, der var lavet af turismegruppen. Aksel passede den det meste af tiden sammen med
Steffen.
Rigtig fin dag med gode oplægsholdere. Det kunne dog ønskes, at der var mere tid sat af i programmet til
netværkssnak. Anne Sofie, Rural Architecture Studio an Consultance deltog selvom Klyngen ikke kunne
betale. Jens Ohnemus, Ravnholtgård betalte selv 2.500 kr. for hende.
Hun kom med et godt oplæg om: Udvikling i landzone fra helikopterperspektiv. Grænseperspektiver ift.
byzone/landzone.
Jens Josefsen gav et ”personligt” oplæg.
Det var godt, at kommunalpolitikerne blev henvist til at være ude i det fri.
Spejderne gjorde rent mod betaling efter Hærvejstinget.

3. Nyt fra stigruppen.
Gruppen har været til flere møder på rådhuset. Mht. forløbet af Hærvejen mellem Bække og Vejen, så har
Hærvejsklyngen opgaven under Bække sogn. Læborgområdet håndteres af Læborg lokalråd. Der arbejdes med en god strækning på Bække ruten – der er ”kun” problemer med 1 lodsejer på en strækning med 600 meter. Derfor foreslår kommunen stiforløb nede i mosen (dette på trods af at Hærvejen er de ”tørre
fødders sti”). Der arbejdes dog videre i stigruppen med de 600 meter, så mosen ikke skal inddrages. Læborg har fået en strækning accepteret af lodsejerne og den strækning der er god.
Der bliver møde på onsdag om Troldhedestien fra Veerst til Gesten. Ravnholtgård er med. Der skal lægges en slagplan på mødet.
Stigruppen har ønske om at komme videre med lodsejerkontrakter mv.
Afhængig af antal projekter udvides stigruppen med flere personer.
Kontakt til embedsmænd bør altid være med cc til
teknik@vejen.dk
Folding menighedsråd har taget initiativ til Camino Malt Herred – en vandrerute mellem de 11 kirker i det
gamle Herred, hvor der er opstartsmøde – Aksel deltager.

4. Fremtidige arbejdsopgaver i Turismegruppen
Lige nu er der lavet Turismebrochure og besluttet sognevandringer. Hvad der skal med til næste
Hærvejsting – overvejes af medlemmerne i turismegruppen til næste møde.
Krydspunktet mellem Hærvejen og Kyst til kyst stien er et interessant sted med en tidligere interneringslejr
fra krigen. Turismeudvikling her?

5. Eventuelt
Send lokale arrangementer til Søren Brandbyge til indlæg på Hærvejsklyngens hjemmeside

Næste møde: mandag 17. Januar kl. 19:00 ved Per, Granhøjgaardvej 3, 6600 Vejen

BON 21-11-2021

Permanent link til denne artikel: https://www.haervejsklyngen.dk/haervejsklyngen/arbejdsudvalg/turismegruppe/referat-turismegruppen-2021-11-15/