Tag-arkiv: ArbejdsGruppe

Artikler med info fra de enkelte arbejdsgrupper, referater, beslutninger, o.s.v.

Referat, Klyngens Tourismegruppe 2022-03-08

I Hærvejsklyngen synliggør vi unikke naturlige
oplevelser for vores gæster på tværs af byerne

Referat – Klyngens turismegruppe

Tirsdag den 8. marts kl. 19:00 i Aktivitetshuset, Lindevej 7A, 6682 Hovborg

 1. Nyt fra styregruppen
  Ikke det helt vilde der er sket siden vort sidste møde, da der ikke har været møde i styregruppen. Der bliver nu udsendt kontingentopkrævninger til de 5 landsbyer.
  Vi skal med på messen i weekenden i Bække med Hærvejsklyngen, hvor der er 57 stande besat.
  På sidste styregruppemøde – blev det besluttet at invitere Veerst, Læborg og Glejbjerg med på en lytter – endelig beslutning om tilbud på optagning i klyngen tages på næste styregruppemøde.
 2. Nyt fra Stigruppen – der er nyt medlem: Jens Peter Pors Eriksen
  En lodsejer byder meget til og har ryddet Troldhedebanen. Der arbejdes vist også fra Gesten siden også på Troldhedebanen.
  Anvendelse af Troldhedebanen til transport af skovtræ fra nabomatrikler kan være et konfliktpunkt.
  Hærvejsvandreruten: er nu lagt over til kommunen – stigruppen kan ikke gøre mere og nedlægger den del af arbejdet.
 3. Stier i Stilde Plantage
  Hovborg menighedsråd og Lindknud menighedsråd og Aksel mødes vedr. Malt Caminoen. Jørgen Bruun vil gerne have Kongens Vase med på turen. Karen Thygesen skal ind over. Udgangspunktet er Folding kirke.
  Det bliver ikke færdigt i år. Folding Kirke er primus motor med Rigmor Bruun. Evt. sti/cykelsti LindknudHovborg kunne indgå i stisystemet.
  Jens Peter og Aksel deltager tilbydes som klyngens repræsentanter til stier i Stilde Plantage og Bøgeskov hvor caminoprojektet muligvis kan indgå. Erik og Jens Peter henvender sig Henrik Pil Jessen.
 4. Turistgruppens tiltag i de forskellige byer
  Det er den 4. oktober 2021 besluttet, at landsbyerne laver sognevandringer på følgende tidspunkter i 2021 (3 forår og 3 efterår):

  Gjerndrup Uge 18
  Lindknud Uge 21
  Gesten Uge 24
  Bække Uge 33
  Veerst Uge 36
  Hovborg Uge 39

 5. Turismegruppen og evt. messestand på messen i Bække
  I Hærvejsklyngen synliggør vi unikke naturlige oplevelser for vores gæster på tværs af byerne.
  Aksel, Erik og Niels deltager fra turismegruppen. De mødes for opsætning om morgenen. Det åbne arrangement løber af stablen lørdag den 12. marts kl. 11-19.
  Emner til standen: Klyngekort, turismefolder, Film om delebil fra bosætningsgruppen. Foldeholder fra Bække Turistkontor tages med.
 6. Eventuelt
  Næste møde blev ikke aftalt.

 

10-03-2022 BON

Nyt design

Nyt designFor at markere at vi endeligt kan indkalde til Hærvejsting og at projektet går ind i en ny fase, har vi frisket udseendet lidt op og sorteret lidt. Forhåbenlig mere brugbart og lettere at finde den relevante viden.

På planen er også at samle, og gøre tilgængelig, viden om Hærvejsklyngen til brug for alle.

Feedback er særdeles velkommen.

HÆRVEJSTING

I kan godt begynde at glæde Jer !!
HÆRVEJSTINGDer sker noget spændende den 30.10 Fra kl. 11-16 på Ravnholtgård i Gesten

Hærvejsklyngen holder hærvejsting

Temaet for dagen er ”LIVET I FREMTIDENS LANDSBY”.

Luftfoto RavnholtgårdI de flotte lokaler på den helt Ny restaurerede Ravnholtgård, bliver der opbygget et bud på en fremtidig landsby, nok noget anderledes end vi kender det i dag. Vi tror på, at man skal tænke i helt anderledes baner, hvis folk i fremtiden skal synes det er attraktivt at bo i en landsby.

Nedenstående er arbejdsgruppen oplæg efter brainstorming:

Et landsbycenter midt i landsbyen, hvor man kan handle, låne bøger, mødes i en lille cafe, sundhedsafdeling med fast tilknyttet sundheds personale, så man ikke behøver at tage til lægen med småting, få taget blodprøver, målt blodtryk m.v. Man kan også få vejledning om kost, få genoptræning og meget mere, kun fantasien sætter grænser. Børneunivers med helt anderledes muligheder for undervisning m.v. på tværs af aldersgrupper og hvor også ældre kan indgå i dagligdagen. Et infocenter hvor der arbejdes med lokalhistorie, information til turister og indbyggere. Der skal være delecykler og delebiler, tandemcykler så ældre mindre mobiler kan komme på tur.

Attraktive bo – områder for alle aldre, måske skal nogle boliger være på hjul så de kan flyttes uden for landsbyen om sommeren.
Grønne områder, små køkkenhaver, storparceller alt kan komme i spil.

HÆRVEJSTINGDet er jo bare klyngerådets oplæg. Der bliver små input i løbet af dagen fra en række spændende folk fra det ganske land, erhvervsfolk, arkitekter, udviklingschefer, sundhedsfolk, dagligvarekæder og allervigtigst: I får mulighed for at bruge den kreative hjernehalvdel, og på store plancher rundt i workshop afdelingen, komme med jeres bud på livet i fremtidens landsby.

Der bliver områder rundt i hovedbygningen, hvor forskellige aktører vil svare på spørgsmål. Lokalhistorisk arkiv fra klyngens område vil vise noget om landsbyernes udvikling gennem de sidste 50-100 år.

I udbygningerne bliver der små stande med hjemmelavede produkter, og Almondeli fra Bække kommer og laver lækre Tapas. Der bliver også mulighed for at købe kaffe, kage, øl og vand.

Udenfor vil der også være noget at se og høre.

Alle er meget velkommen, det er gratis at deltage, fortæring kan købes, man møder bare op på Ravnholtgård, der vil være folk der anviser parkering. I behøver ikke være der hele tiden, men det er I selvfølgelig velkommen til, men man kan komme i hele perioden fra 11-16.

Så ses vi den 30.oktober?
Ravnholtgårds adresse er Ravnholtgyden 5, Ravnholt 6600 Vejen